ประสบการณ์กว่า 80 ปี

Autosol ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างครบวงจร สำหรับยานพาหนะ รวมทั้งเครื่องจักรต่างๆ ทั้งที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ และในครัวเรือน ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี ก่อให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นภายใต้ตราสัญลักษณ์ Autosol ที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาโลหะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

 

จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ

นอกจากผู้นำด้านบำรุงรักษาโลหะ Autosol ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างมีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทได้จัดหาแผนการดูแลรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะได้รับผลิตภัณฑ์การบริการที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกันทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวกันกับที่บริษัทของเรามอบให้ลูกค้าอยู่แล้ว

 

รับประกันคุณภาพ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับประสบการณ์ที่มีมายาวนาน และวิธีการผลิตที่ทันสมัยเป็นพื้นฐานของการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตอย่างเข้มงวด  ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ สถาบันตรวจสอบคุณภาพของเอกชน ในกรุงบรัสเซลส์ “Monde Selection” ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หลายชนิด และสรุปผลว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมทั้งมอบรางวัลเหรียญทองให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF logo

NSF เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของเราได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF ผลิตภัณฑ์ Autosol จึงปลอดภัยสามารถใช้ได้ในครัวเรือน ร้านอาหาร โรงแรมและโรงงานผลิตอาหาร หน่วยงานที่จัดเตรียมอาหารขนาดใหญ่ และการใช้กับเครื่องจักรต่างๆ

 

ส่วนผสมจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) นอกจากผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงแล้วเรายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่ใช่แค่ผ่านมาตรฐานของข้อกำหนดที่เคร่งครัดของเยอรมัน แต่ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานอีกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม

สายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเราได้รับรางวัลฉลากสิ่งแวดล้อม (Ecolabel) มาตรฐานยุโรป ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุด รางวัลฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุโรป ออกให้โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป การใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ใหม่ได้เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเราได้มีบทบาทเป็นผู้บุกเบิกสิ่งนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

 

เป็นที่หนึ่งเสมอ

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราจะเหนือกว่าของคู่แข่งเสมอ เมื่อมีการทดสอบโดยวารสารที่เป็นที่นิยม หรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เราได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการทดสอบหลายต่อหลายครั้ง

BG_AD